Garbage Collector: G1

Getting Started with the G1 Garbage Collector
Tutorial opisuje podstawy użycia garbage collectora G1 oraz jak go używać z Hotspot JVM. Omawia wewnętrzne działanie G1, komendy linii poleceń oraz opcje logowania jego operacji.

Leave a Reply