Posts Tagged ‘garbage collector’

Java Garbage Collector – Sławomir Ginter

Na 54 spotkaniu trójmiejskiego JUGa Sławomir Ginter (Spartez) opowiedział o mechanizmie Garbage Collectora w Javie.

Garbage Collector: G1

Getting Started with the G1 Garbage Collector
Tutorial opisuje podstawy użycia garbage collectora G1 oraz jak go używać z Hotspot JVM. Omawia wewnętrzne działanie G1, komendy linii poleceń oraz opcje logowania jego operacji.