Posts Tagged ‘gc’

Garbage Collector: G1

Getting Started with the G1 Garbage Collector
Tutorial opisuje podstawy użycia garbage collectora G1 oraz jak go używać z Hotspot JVM. Omawia wewnętrzne działanie G1, komendy linii poleceń oraz opcje logowania jego operacji.

Garbage Collection: podstawy

Java Garbage Collection Basics
Tutorial opisuje podstawy działania Garbage Collection z Hotspot JVM. Przedstawia jak działa garbage collector oraz jak go monitorować za pomocą programu Visual VM.