Posts Tagged ‘Puzzle’

Zagadka z magicznymi Stringami

W związku ze sporym zainteresowaniem i wieloma prośbami, przygotowałem kolejną zagadkę. Tym razem należy napisać kawałek złośliwego kodu, aby „zaczarować” fragment inwokacji tak, by podczas jego wypisywania na ekran, pojawił się zupełnie inny napis.

Oto kod zagadki: Read the rest of this entry »

Zagadka ze Stringami

Stosunkowo prosta lecz ciekawa zagadka dotycząca klasy String. Dlaczego po uruchomieniu poniższego kodu otrzymujemy:

<barista@javaczyherbata.pl> java StringPuzzle
true false

Read the rest of this entry »

Zagadka z Iteratorem

Ciekawa zagadka znaleziona w sieci. Należy tak poprawić poniższy kod, aby na ekranie wyświetlił się napis Hello World. Oczywiście wyjątek ConcurrentModificationException (ani żaden inny) nie może się pojawić. Pozostałe obostrzenia to:

  • w żaden sposób nie wolno modyfikować kodu poza sekcją FIXME
  • nie wolno użyć refleksji
  • cały poniższy kod musi się wykonać; nie można użyć System.exit(0) lub return
public class IteratorPuzzle {

	public static void main(String[] args) {
		final List list = new ArrayList() {{ add("Hello"); }};
		final Iterator iterator = list.iterator();
		System.out.print(iterator.next());
		list.add("World");
		// FIXME: tutaj dopisujemy kod
		System.out.println(" " + iterator.next());
	}
}

Powodzenia:)

Java Puzzle: unreachable statement

Interesująca zagadka dotycząca kompilatora oraz fragmentów kodu, do których nigdy nie dojdzie sterowanie.