Posts Tagged ‘compiler’

Java Puzzle: unreachable statement

Interesująca zagadka dotycząca kompilatora oraz fragmentów kodu, do których nigdy nie dojdzie sterowanie.