Posts Tagged ‘Apache Hadoop’

Warsztaty 3HACK.PL: wprowadzenie do Apache Hadoop

24 listopada w Gdyni odbędą się warsztaty 3HACK.PL poświęcone Apache Hadoop i big data.
Podczas zająć prowadzonych przez Mateusza Haligowskiego stawiane będą własne klastry składające się z kilkudziesięciu maszyn. Znajomość Javy mile widziana. Spotkanie na zasadzie BYOL – Bring Your Own Laptop.
Read the rest of this entry »