Warsztaty 3HACK.PL: wprowadzenie do Apache Hadoop

24 listopada w Gdyni odbędą się warsztaty 3HACK.PL poświęcone Apache Hadoop i big data.
Podczas zająć prowadzonych przez Mateusza Haligowskiego stawiane będą własne klastry składające się z kilkudziesięciu maszyn. Znajomość Javy mile widziana. Spotkanie na zasadzie BYOL – Bring Your Own Laptop.

Agenda warsztatów:

  1. Wprowadzenie do środowiska e24cloud.com.
  2. Instalacja i konfiguracja klastra Apache Hadoop z wykorzystaniem Cloudera Manager.
  3. Pierwsze kroki: HDFS i MapReduce.
  4. Hadoop się rozrasta: Streaming i Oozie.
  5. Wyższy poziom: Pig i Hive.

Więcej informacji na stronie 3HACK.PL.

Leave a Reply