Archive for the ‘GeeCON’ Category

Pretotyping

Fake it before make it

Tak, Pretotyping! To nie literówka! Pretotyping określa coś (fazę?) „przed” prototypowaniem. To znaczy, że zanim cokolwiek stworzymy, zbudujemy, to powinniśmy przetestować koncepcję by sprawdzić i zastanowić się, czy jest słuszna, atrakcyjna i właściwa. Jest to szczególnie ważne w projektach innowacyjnych.
Read the rest of this entry »

Dziedziczenie a podtypy

A distinction between inheritance and subtyping is not often made: classes are often equated directly with types.
From a behavioural point of view a type defines characteristics and a class defines an implementation of these characteristics.

Kevlin Henney
Distributed Object-Oriented Computing:
The Development and Implementation of an Abstract Machine

GeeCON 2012: Kevlin Henney – Cool Code

Bardzo ciekawa prezentacja. Keynote zamykający GeeCON 2012.

GeeCON 2012: Kevlin Henney – Cool Code from GeeCON Conference on Vimeo.