Pretotyping

Fake it before make it

Tak, Pretotyping! To nie literówka! Pretotyping określa coś (fazę?) „przed” prototypowaniem. To znaczy, że zanim cokolwiek stworzymy, zbudujemy, to powinniśmy przetestować koncepcję by sprawdzić i zastanowić się, czy jest słuszna, atrakcyjna i właściwa. Jest to szczególnie ważne w projektach innowacyjnych.

The Pretotyping Manifesto

innovators beat ideas
pretotypes beat productypes
building beats talking
simplicity beats features
now beats later
commitment beats committees
data beats opinions

don’t finish what you’ve started
failure is an option
scarcity bring clarity
the more the messier
reinvent the wheel
play with fire

Witryna internetowa www.pretotyping.org

Pretotyping Cheatsheet

Książka Pretotype It

GeeCON 2013: Patrick Copeland – Pretotyping from GeeCON Conference on Vimeo.

Leave a Reply