Posts Tagged ‘runtime’

NoClassDefFoundError vs ClassNotFoundException

java.lang.NoClassDefFoundError i java.lang.ClassNotFoundException brzmią bardzo podobnie ze względu na swoje nazwy i są często mylone. Tak naprawdę ich znaczenie jest różne.

Spójrzmy na hierarchię klas:
Read the rest of this entry »

Jak pobrać PID w runtime’ie?

Jak pobrać PID w runtime’ie? Oto prosty sposób:

import java.lang.management.ManagementFactory;

public class PID {

	public static void main(String[] args) {
		final String vmName = ManagementFactory.getRuntimeMXBean().getName();
		final int position = vmName.indexOf('@');
		final String pid = vmName.substring(0, position);
		System.out.println("Your PID is: " + pid);
	}
}