Posts Tagged ‘przeciążanie’

Polimorfizm, przesłanianie, przeciążanie – MUST KNOW!

  • Polimorfizm dotyczy przesłaniania, nie przeciążania.
  • Typ referencji (zmiennej) określa jakie metody mogą być wywoływane.
  • Typ obiektu określa, która przesłonięta metoda zostanie użyta w czasie wywołania.
  • Typ referencji określa, która przeciążona metoda zostanie użyta w czasie kompilacji.