Posts Tagged ‘Pragmatists’

JUnitParams

JUnitParams – narzędzie od Pragmatists wspierające pisanie czytelniejszych testów parametryzowanych w JUnit >= 4.6.

Re-fuck-toring aka Projekt XPowiak – Paweł Lipiński śpiewa

Oryginalne zakończenie prezentacji o refaktoryzacji by Paweł Lipiński (Pragmatists).