Posts Tagged ‘OOP’

Design Patterns in modern JVM Languages

Dobrze znane nam Design Patterns traktują o wzorcach projektowych w kontekście OOP. Venkat Subramaniam pokazuje kilka wzorców zorientowanych na języki dynamiczne i funkcyjne. Wzorce te korzystają z domknięć (closures) oraz z kilku feature’ów funkcyjnego stylu programowania.
Read the rest of this entry »

OOP vs ADT

An object can only access other objects through public interface.

It is possible to do Object-Oriented programming in Java.

Object-Oriented subset od Java: class name is only after „new”.

William Cook,
On Understanding Data Abstraction, Revisited