Posts Tagged ‘java’

Testowanie wyjątków w Javie

Rafał Roppel, architekt oprogramowania w Wirtualnej Polsce, opisuje techniki testowania wyjątków w Javie.

Java Concurrent Animated

Fajny projekt ilustrujący aspekty wielowątkowości.