Posts Tagged ‘Java 7’

InvokeDynamic – największa nowość w Javie 7

Bardzo ciekawa prezentacja Waldemara Kota nt. InvokeDynamic.