Posts Tagged ‘argumenty’

Argumenty a parametry metody

Czy istnieje różnica pomiędzy argumentami a parametrami metody?

  • Parametry metody to nazwy zmiennych w jej deklaracji/definicji
  • Argumenty metody to nazwy zmiennych przekazywane do niej w momencie wywołania
public class Calculator {

	// a i b są parametrami
	public int add(final int a, final int b) {
		return a + b;
	}
}

public class CalculatorTester {

	public static void main(String[] args) {
		Calculator c = new Calculator();
		// 1 i 5 są argumentami
		final int sum = c.add(1, 5);
		System.out.println("sum = " + sum);
	}
}