Elementary Algorithms – darmowa książka

Elementary Algorithms W 2009 roku Xinyu Liu (architekt w Nokia) pomyślał aby zacząć pisać książkę o algorytmach. Jak postanowił, tak zrobił. Skończył… wczoraj:)

Autor oświadcza, że nie powinno się porównywać jego książki z klasykami gatunku. Ma zapewne na myśli chociażby dobrze znane Wprowadzenie do algorytmów, SICP czy Sztukę Programowania. Xinyu używa pseudokodu oraz symboli i wzorów matematycznych do opisu algorytmów. Dodatkowo każdy algorytm przedstawia zarówno w imperatywnym jak i funkcyjnym stylu. Kod źródłowy pisany jest w wielu językach, takich jak: C, Haskell, Python, C++, Scheme/Lisp.

Materiał obejmuje:

  • binary search tree, insertion sort, red-black tree, AVL tree, Trie, Patricia, suffix tree, B-tree,
  • binary heap, Leftist heap, skew heap, splay heap, selection sort, binomial heap, Fibonacci heap, pairing heap,
  • queue, Finger tree based sequence, quick sort, merge sort, binary search, saddle-back search, KMP, Boyer-Moore, DFS, BFS, Greedy algorithm, Dynamic programming.

Pdf jest darmowy! i dostępny na GitHubie i Google.

Książka udostępniona jest na zasadach GNU FDL, a kod źródłowy na GNU GPLv3.

Leave a Reply