Nie ma JEE, JSE i JME!

Kolejny raz dostałem ofertę pracy, a w tytule wiadomości „Senior JEE Developer„. Drodzy rekruterzy, drodzy programiści, ludzie z IT: JEE jest niepoprawnym akronimem!

Na początku 2006 roku z nazwy Javy usunięto 2.0. Świeżo dostarczona wersja J2SE 6.0 stała się Java SE 6, J2EE 5.0 stała się Java EE 5. Natomiast w połowie 2005 roku, J2ME stała się Java ME.

Dokument Java Naming podaje oficjalne, referencyjne nazwy:

  • Java™ Platform, Standard Edition 6
  • Java™ Platform, Enterprise Edition 5
  • Java™ Platform, Micro Edition

JEE„, „JSE” i „JME” są nieakceptowalnymi akronimami, ponadto mają różne znaczenia, które nie są związane z technologią Java. Na przykład Google na hasło „JEE” zwraca wyniki niezwiązane z Java EE.

Jedynymi dopuszczalnymi akronimami są odpowiednio: Java SE, Java EE i Java ME.

Leave a Reply