Cloud Design Patterns

Kilka miesięcy temu, Microsoft udostępnił wersję elektroniczną książki Cloud Design Patterns: Prescriptive Architecture Guidance for Cloud Applications.
Cloud Design Patterns: Prescriptive Architecture Guidance for Cloud Applications

Autorzy omawiają dwadzieścia cztery wzorce projektowe, m.in.:

 • Circuit Breaker,
 • Command and Query Responsibility Segregation (CQRS),
 • Event Sourcing,
 • Gatekeeper,
 • Leader Election,
 • Materialized View,
 • Pipes and Filters,
 • Sharding Pattern.

Spora część wzorców została okraszona kodem źródłowym (dostępnym tutaj) w języku C#, który korzysta z funkcji dostępnych w Microsoft Azure, jednak większość przedstawionych konstrukcji jest wspólna dla wszystkich platform chmurowych.

Dokument uzupełnia dziesięć przydatnych porad związanych z problemami architektury rozproszonej, m.in.:

 • Asynchronous Messaging Primer
 • Caching
 • Data Consistency
 • Data Partitioning
 • Data Replication and Synchronization
 • Multiple Datacenter Deployment

Wersję elektroniczną można pobrać tutaj.

Leave a Reply