Git Flow – narzędzie do integracji VCS z procesem wytwarzania oprogramowania

O systemie Git pisałem już kilka razy. Dziś pora na Git Flow, czyli nakładkę na Gita, która umożliwia pełną integrację z procesem wytwarzania (i życia) oprogramowania. Narzędzie dostarcza zbiór komend ułatwiających zarządzanie branchami, które wpisują się w workflow i cykl życia oprogramowania. W skrócie, pomysł polega na tym, by podzielić repozytorium na kilka gałęzi:

  • develop – gałąź developerska, w której trwają bieżące prace,
  • master – gałąź produkcyjna, w której znajduje się stabilna, bieżąca wersja oprogramowania,
  • release-<numer_wersji> – gałęzie dla poszczególnych wersji oprogramowania; zmiany w niej wpadają potem do gałęzi produkcyjnej,
  • feature-<nazwa> – gałęzie dla poszczególnych funkcjonalności lub modułów; po zakończeniu implementacji zmiany trafiają (są merge’owane) do gałęzi developerskiej,
  • hotfix-<nazwa> – gałęzie na poprawki (bug fixing); po poprawieniu buga zmiany trafiają do gałęzi produkcyjnej i developerskiej,
  • support-<numer_wersji> – gałęzie wsparcia; wykorzystywane są do wprowadzania zmian i poprawek dla klientów korzystających ze starszych wersji oprogramowania.

Więcej informacji znajdziecie odwiedzając poniższe linki:

Leave a Reply