Wyraź siebie dzięki adnotacjom

Wujek Bob prawi, że nadmierne komentowanie to zło (czasem zło konieczne?). Google Annotations Gallery to ciekawa biblioteka, pozwalająca wyrazić nie tylko komentarz, ale także intencję autora, poczucie humoru, stosunek do kodu, a może i coś więcej?:)

Poniżej kilka ciekawych adnotacji:


@LegacySucks
public Set getCategories() {
 ...
}

@Magic
public static int negate(int n) {
 return new Byte((byte) 0xFF).hashCode()
   / (int) (short) '\uFFFF' * ~0
   * Character.digit ('0', 0) * n
   * (Integer.MAX_VALUE * 2 + 1)
   / (Byte.MIN_VALUE >> 7) * (~1 | 1);
}

@LOL @Facepalm
@WTF("just use Collections.reverse()")
@Booyah
private static void invertOrdering(List list) {
 for (int i = 0; i < list.size() / 2; i++) {
  int j = list.size() - 1 - i;
  T item1 = list.get(i);
  T item2 = list.get(j);
  list.set(i, item2);
  list.set(j, item1);
 }
}

@Metaphor
public interface Life extends Box {
}

@Oxymoron
public interface DisassemblerFactory {
 Disassembler createDisassembler();
}

@Palindrome
Event e = gala.get(n, EVE);

@Synecdoche
Network fiber = NetworkFactory.createNetwork();

Resztę adnotacji znajdziecie na stronie projektu GAG.

Leave a Reply