Zagadka: hackujemy kalkulator

Dawno nie było zagadki! Dziś łamigłówka dla hackerów:)
Poniżej znajduje się klasa Calculator implementująca metodę add. Metoda działa poprawnie (o ile nie przekroczy się zakresu inta, ale to nie jest przedmiotem zagadki). Należy tak zhackować kalkulator, aby źle dodawał:)

Kod klasy musi pozostać bez zmian poza linią nr 10, w której należy „coś zrobić” – dopisać „coś” do komentarza, nie zmieniając i nie usuwając znaków komentarza (tj. //).

public class Calculator {

	private final int a;

	public Calculator(final int a) {
		this.a = a;
	}

	public int add(int b) {
		// tu hackuj:)
		return a + b;
	}

	public static void main(String[] args) {
		final Calculator calculator = new Calculator(5);
		System.out.println(calculator.add(5));
	}
}

Po uruchomieniu programu, zamiast 10 powinno pojawić się 100.

<barista@javaczyherbata.pl> java Calculator
100

5 komentarzy to “Zagadka: hackujemy kalkulator”

Leave a Reply