Zagadka z Java Memory

Ostatnia zagadka okazała się bardzo łatwa. Zatem dziś pora na nieco trudniejszą i ciekawszą.

Oto kod zagadki.

public class JVMPuzzle {

	private final int dataSize = (int) (Runtime.getRuntime().maxMemory() * 0.6);

	public void go() {
		{
			byte[] bytes1 = new byte[dataSize];
		}

//		for (int i = 0; i < 3; i++) {
//			System.out.println("Barista prosi: JVM zwolnij pamięć!");
//		}

		byte[] bytes2 = new byte[dataSize];
	}

	public static void main(String[] args) {
		new JVMPuzzle().go();
	}
}

Po skompilowaniu i uruchomieniu powyższego kodu otrzymujemy java.lang.OutOfMemoryError:

<barista@javaczyherbata.pl> java JVMPuzzle
Exception in thread "main" java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
	at JVMPuzzle.go(JVMPuzzle.java:14)
	at JVMPuzzle.main(JVMPuzzle.java:18)

Natomiast jeśli odkomentujemy linie 10-12, skompilujemy i uruchomimy program ponownie, to błąd braku pamięci się nie pojawi.
Jak to jest, że JVM słucha się Baristy? 🙂

4 komentarze to “Zagadka z Java Memory”

 • dembol says:

  Generalnie działający kod można uprościć do poniższej postaci, więc pierwsze, błędne podejrzenie, że to Barista czaruje i nakazuje JVM poprawne działanie są wyssane z palca :p

  public class JVMPuzzle {
    private final int dataSize = (int) (Runtime.getRuntime().maxMemory() * 0.6);
  
    public void go() {
      {
        byte[] bytes1 = new byte[dataSize];
      }
  
      int i = 0;
  
      byte[] bytes2 = new byte[dataSize];
    }
  
    public static void main(String[] args) {
      new JVMPuzzle().go();
    }
  }
  

  Tak jak w poprzedniej zagadce spójrzmy na zdekompilowany kod metody go(). Najpierw bez deklaracji zmiennej i po anonimowym bloku:

  public void go();
   Code:
    0:	aload_0
    1:	getfield	#6; //Field dataSize:I
    4:	newarray byte
    6:	astore_1
    7:	aload_0
    8:	getfield	#6; //Field dataSize:I
    11:	newarray byte
    13:	astore_1
    14:	return
  

  Widzimy, że instrukcje 0-6 odpowiadają za blok anonimowy czyli w naszym przypadku alokację tablicy bajtów i zapis referencji na stosie na pozycji 1. Instrukcje 7-13 odpowiadają z kolei za alokację tablicy bajtów i zapis nowej referencji na stos, także na pozycję 1. W momencie alokacji (instrukcja 11) na stosie istnieje jednak stara referencja do zmiennej bytes1, co uniemożliwia mechanizmowi gc zwolnienie pamięci (mimo, iż zmienna zadeklarowana jest w bloku anonimowym).

  Spójrzmy co się stanie po dodani deklaracji jakiejś zmiennej po bloku anonimowym:

  public void go();
   Code:
    0:	aload_0
    1:	getfield	#6; //Field dataSize:I
    4:	newarray byte
    6:	astore_1
    7:	iconst_0
    8:	istore_1
    9:	aload_0
    10:	getfield	#6; //Field dataSize:I
    13:	newarray byte
    15:	astore_2
    16:	return
  

  Linie 7 i 8 powinny dać odpowiedź. Odpowiadają one za załadowanie stałej dla zmiennej i i odłożenie jej wartości na stosie na tej samej pozycji gdzie zapisana jest referencja do tablicy bytes1. Alokacja zmiennej i powoduje więc nadpisanie referencji do starej tablicy bajtów. Dzięki temu instrukcja w linii 13 powoduje uruchomienie gc, zwolnienie pamięci (bo nie istnieje już silna referencja do bytes1) i alokację nowej tablicy bytes2.

 • Karol 'JavAgnostic' Ciba says:

  Próbujesz stworzyć dwie tablice o sumarycznej wielkości 1.2 zarezerwowana pamięć? A GC nie ma z jakiegoś powodu możliwości wstrzelenia się między kończący się blok (i zniknięcie zmiennej bytes1 ze scopea) a tworzenie nowej tablicy?

 • wolf says:

  ogolnie wystarczylo odkomentowac tylko linijke 10 i 12, efekt ten sam, tyle ze bez baristy 😉

Leave a Reply