Nagrania video z konferencji JDD 2012

Są już dostępne nagrania prezentacji z konferencji JDD 2012. Poniżej zamieszczam kilka najciekawszych* według mnie.

Jessica Kerr – Functional Principles for Object Oriented Development

Sławomir Sobótka – Ewolucyjna Destylacja Architektury – myślenie wizualne na przykładzie Ports & Adapters

Sławomir Sobótka – Ścisły przewodnik po aspektach miękkich dla ekspertów IT

Manik Surtani – The JBoss Data Grid, or Enterprisegrade Infinispan

Henri Kerola – Building Vaadin Applications With Pure Scala

Link do wszystkich materiałów.

*) najciekawsze oraz te, których jeszcze nie publikowałem na blogu; część prezentacji powtarza się na różnych konferencjach i wystąpieniach.

Leave a Reply