Complexity of Complexity

Złożoność kodu i złożoność systemu to bardzo ważne aspekty wytwarzania oprogramowania. Ken Sipe zwraca uwagę na ich wpływ na (o)programowanie. Wskazuje czynniki, dla których przejmujemy się złożonością, jak zmienia się jej postrzeganie w czasie oraz co możemy na to poradzić. Pokazuje kiedy prostota pomaga, a kiedy przeszkadza. Prezentację kończy dyskusja, jak zachować KISS w aplikacjach dużej skali.

Leave a Reply