Jak pisać kod łatwy do przetestowania

Miško Hevery, agile coach w Google, dzieli się spostrzeżeniami na temat pisania kodu tak, aby był łatwy do testowania.

Wersja w pdf.

Leave a Reply