Functional Thinking with Neal Ford

Wystąpienie Neala Forda z konferencji JaxConf 2012.

Leave a Reply