Nagrania video z konferencji Confitura 2012

Jest już dostępnych kilka nagrań z tegorocznej Confitury. Poniżej relacja video z konferencji.

Real Life SOA – Piotr Modzelewski

How to be awesome at a Java developer job interview – Wojciech Seliga

Testy dobre, złe i brzydkie – Tomek Kaczanowski

Uwolnić się od „if” – Tomek Nurkiewicz

Leave a Reply